Appsheet Based

 CustomApplication

  Development 

Ние предлагаме бърза разработка на мобилни и уеб приложения, които са създадени спрямо вашите изисквания, като за целта използваме no-code/low-code платформата на AppSheet. Можете да подобрите ефективността, автоматизирате задачите и процесите си с удобни и гъвкави решения, които са съобразени с вашите уникални бизнес нужди.

Цели

Бързо разработване на приложения: Бърза разработка и внедряване на персонализирани мобилни и уеб приложения, адресирайки специфичните ви бизнес нужди. Това намалява времето за разработка и ускорява достъпа на продукт/услуга на пазара.

Оптимизация на работния процес: Автоматизация на работни процеси и управление на данни чрез персонализирани приложения. Това води до повишена ефективност и намалена ръчна намеса.

Предоставяне на автономия на потребителите: Дайте възможност на служителите без технически познания да проектират, създават и управляват самостоятелно свои приложения, като по този начин стимулирате тяхната независимост и намалите необходимостта от ангажиране на ИТ ресурси.

Разбиране на данните и интегриране на анализи: Вграждане на възможности за анализ и извличане на информация в персонализираните приложения, базирани на AppSheet, за да се даде възможност на организациите да вземат информирани решения въз основа на данни и да получат ценна информация за по-нататъшно подобряване на бизнес операциите.
 

Резултати

Създаване на персонализирани мобилни и уеб приложения: Съвместими с широк набор от устройства и платформи, за да се осигури достъпност и лесна употреба за всички потребители.

Интегриране на различни API и услуги на трети страни: Разширяване на функционалността и възможностите на персонализираните приложения, за да се свързват с външни системи и източници на данни.

Предоставяне на постоянна поддръжка, актуализации и услуги за поддръжка: Осигуряване на безпроблемната работа и дълготрайност на разработените персонализирани приложения, базирани на AppSheet, като се справяте с всякакви проблеми или подобрения при необходимост

Разработване на скалируема рамка на приложението: Позволяване на бъдещо разширяване и адаптиране към променящите се бизнес изисквания, осигурявайки дългосрочна използваемост и актуалност на приложенията.
 

Font,Line,Text,Blue

1. Диагностика

Извършваме задълбочен анализ на вашите бизнес и технически нужди

Yellow,Line,Font

2. Стратегия

Създаваме план, съобразен с вашите изисквания и цели

Circle,Font,Organ

3. Реализация

Осигуряваме безупречно изпълнение на вашия проект

Имате проект? Свържете се с нас днес

Не е услугата, от която се нуждаете?

Разгледайте и другите услуги на Cloud Office

FinOps

Разберете вашите разходи и как да ги контролирате по-добре в Cloud-a

Научете повече за FinOps →

FinOps

Understand your cost drivers and how to better control your cloud spend

Read more about FinOps →

Gen AI

Оползотворете най-доброто от генеративните AI решения на Google

Научете повече за Gen AI →

Gen AI

Harvest the best of Google's Generative AI solutions

Read more about Gen AI →

Data Analytics

Взимайте решения, основани на конкретни данни

Научете повече за Data Analytics→

Data Analytics

Enable your data driven decision making

Read more about Data Analytics→

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand