Cloud Enablement

Планираме миграцията на вашите приложения към Google Cloud с подходяща стратегия за всяко приложение, вземайки предвид техническите и бизнес изисквания, както и разходите за използване на Cloud услуги.

Успешната Cloud миграция започва с детайлен план и архитектурна диаграма.

Цели

Оценка на приложенията: Преценяваме готовността на вашите приложения за миграция към Google Cloud.

Идентификация на стратегията: Определяме най-подходящата стратегия за миграция на вашите приложения, включително оценка на сложността на процеса.

‘’First Mover'' препоръка: Идентифицираме и препоръчваме ‘’first mover" приложението, което може да предостави ценни насоки и опит за последващи миграции.

Анализ на бизнес изискванията: Проучваме вашите бизнес изисквания, като обръщаме внимание на зависимостите между приложенията и техническите предизвикателства.

Резултати

Архитектурна диаграма: Подготвяме детайлна архитектурна диаграма, илюстрираща предложената структура за Cloud миграция.

План за Cloud потребление: Разработваме подробен план, който обхваща използването на Cloud ресурси, включително компютърни ресурси, хранилище и различни услуги.

Отчет за работното натоварване: Предоставяме ви отчет, който описва работното натоварване и сървърите за миграция, заедно с подробно картографиране на взаимодействията между тях, за да се осигури плавен преход.

Оценка на разходите: Генерираме прецизна оценка за разходите свързани с миграцията на проекта към облачното пространство, като вникваме в потенциалните разходи и разпределението на ресурсите.

Font,Line,Text,Blue

1. Диагностика

Извършваме задълбочен анализ на вашите бизнес и технически нужди

Yellow,Line,Font

2. Стратегия

Създаваме план, съобразен с вашите изисквания и цели

Circle,Font,Organ

3. Реализация

Осигуряваме безупречно изпълнение на вашия проект

 Имате проект? Свържете се с нас днес

Не е услугата, от която се нуждаете?

Разгледайте и другите услуги на Cloud Office

Landing Zone

Създавайте среда според най-добрите практики чрез Terraform / IaC

Научете повече за Landing Zone →

Landing Zone

Create environements as per best practices via Terraform / IaC

Read more about Landing Zone →

Microservices, containerization and serverless computing

Модернизация на cloud-native инфраструктура

Научете повече за микро услиги →

Microservices, containerization and serverless computing

Cloud Native infrastructure modernatization

Read more about Microservices →

Cloud Migration

Миграция на инфраструктура към публичен Cloud

Прочетете повече за миграцията към Google Cloud →

Cloud Migration

Infrastructure migration to public cloud 

Read more about Cloud Migration →

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand