GoogleWorkspace

Миграция и настройка

 Извършваме цялостния процес на миграция, включително прехвърляне на данни, настройка на имейли и въвеждане на потребителите, като гарантираме минимално прекъсване и максимална ефективност. Създаденият за вашите нужди процес подобрява производителността и сътрудничеството в сигурна облачна среда

Цели

Безпроблемен преход: Миграцията към Google Workspace се извършва безпроблемно и без прекъсване на работния процес. Това включва прехвърляне на данни и настройка на имейл, като се минимизира въздействието върху потребителите и работния процес.

Ефективно въведение на потребителите в GWS платформата: Потребителите минават през въведение с лекота в Google Workspace чрез предоставяне на обучения и техническа поддръжка, което им позволява бързо да се адаптират и да увеличат използването на инструментите.

Персонализиране на конфигурацията: Google Workspace се персонализира, за да отговаря на специфичните нужди и работни процеси на вашата организация, като се оптимизира производителността и сътрудничеството.

Подобряване на сигурността и съответствието с регулациите: Спазват се най-добрите практики за сигурност и мерки за съответствие, за да се защитят вашите данни и да се гарантира, че изискванията в Google Workspace са изпълнени.
 

Резултати

Цялостна миграция: Осигурява се успешно мигрирана Google Workspace среда, включително имейли, документи и други данни, като това гарантира безпроблемно преминаване от предишната система.

Успешно въведени потребители адаптирани към GWS платформата: В следствие на предоставените обучителни сесии и материали за ефективно въвеждане на потребителите в платформата Google Workspace, се постига увеличена ефективност при употребата на инструментите.

Персонализирана конфигурация на работното пространство: Чрез успешното персонализиране на настройките и конфигурациите на Google Workspace, е постигнато съответствие с уникалните изисквания и работни процеси на организацията. В резултат се постига увеличена продуктивност на екипа.

Сигурност и съответствие: Установени са се стабилни мерки за сигурност в пълно съответствие със стандартите в Google Workspace.
 

Font,Line,Text,Blue

1. Диагностика

Извършваме задълбочен анализ на вашите бизнес и технически нужди

Yellow,Line,Font

2. Стратегия

Създаваме план, съобразен с вашите изисквания и цели

Circle,Font,Organ

3. Реализация

Осигуряваме безупречно изпълнение на вашия проект 

Имате проект? Свържете се с нас днес 

Не е услугата, от която се нуждаете?

Разгледайте и другите услуги на Cloud Office

FinOps

Разберете вашите разходи и как да ги контролирате по-добре в Cloud-a

Научете повече за FinOps →

FinOps

Understand your cost drivers and how to better control your cloud spend

Read more about FinOps →

AppSheet Based Custom Application Development 

Готово приложение за броени дни

Научете повече за AppSheet Based Custom Application Development→

AppSheet Based Custom Application Development 

0 to fully functional applications within days

Read more about AppSheet Based Custom Application Development→

Data Analytics

Взимайте решения, основани на конкретни данни

Научете повече за Data Analytics→

Data Analytics

Enable your data driven decision making

Read more about Data Analytics→

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand