MicroServices

Containerization, Serverless Computing and Microservices


Модернизирайте локалната си инфраструктура с облачни решения, които предлагат скалируемост, гъвкавост и адаптивност.

Преобразувайте приложенията и системите си, за да се възползвате от Cloud услуги, софтуерни контейнери, микро услуги и DevOps практики. Това ще доведе до по-добра производителност, по-ниски разходи и по-бързо адаптиране към променящите се бизнес изисквания.

Цели

Скалируемост и еластичност: Позволяваме на приложенията и инфраструктурата да се увеличават или намаляват според нуждите, за да се оптимизира използването на ресурсите, осигурявайки висока наличност.

Ефективност на разходите: Намаляваме инфраструктурните разходи чрез използване на cloud услуги и оптимизиране на ресурсите, като така намаляват общите разходи.

Гъвкавост и иновации: Ускоряваме разработката и внедряването чрез контейнеризация, микро услуги и автоматизация, което позволява по-бързо излизане на пазара на нови приложения и иновации.

Устойчивост и надеждност: Подобряваме надеждността на системите и възможностите за възстановяване след аварии чрез cloud-native архитектурни модели, като резервиране на ресурси(redundancy) и автоматично скалиране(auto-scaling), за да се осигури непрекъсната достъпност, устойчивост на грешки (fault tolerance), безпроблемно скалиране и бърз отговор на променящите се натоварвания.
 

Резултати

Скалируемост и еластичност: Позволяваме на приложенията и инфраструктурата да се увеличават или намаляват според нуждите, за да се оптимизира използването на ресурсите, осигурявайки висока наличност.

Ефективност на разходите: Намаляваме инфраструктурните разходи чрез използване на cloud услуги и оптимизиране на ресурсите, като така намаляват общите разходи.

Гъвкавост и иновации: Ускоряваме разработката и внедряването чрез контейнеризация, микро услуги и автоматизация, което позволява по-бързо излизане на пазара на нови приложения и иновации.

Устойчивост и надеждност: Подобряваме надеждността на системите и възможностите за възстановяване след аварии чрез cloud-native архитектурни модели, като резервиране на ресурси(redundancy) и автоматично скалиране(auto-scaling), за да се осигури непрекъсната достъпност, устойчивост на грешки (fault tolerance), безпроблемно скалиране и бърз отговор на променящите се натоварвания.

Font,Line,Text,Blue

1. Диагностика

Извършваме задълбочен анализ на вашите бизнес и технически нужди

Yellow,Line,Font

2. Стратегия

Създаваме план, съобразен с вашите изисквания и цели

Circle,Font,Organ

3. Реализация

Осигуряваме безупречно изпълнение на вашия проект 

Имате проект? Свържете се с нас днес 

Не е услугата, от която се нуждаете?

Разгледайте и другите услуги на Cloud Office

Cloud Migration

Миграция на инфраструктура към публичен Cloud

Научете повече за Cloud Migration →

Cloud Migration

Infrastructure migration to public cloud

Read more about Cloud Migration →

Landing Zone

Създавайте среда според най-добрите практики чрез Terraform / IaC

Научете повече за Landing Zone →

Cloud Enablement

A successful cloud journey begins with a design plan and an architecture diagram

Read more about Cloud Enablement →

Cloud Enablement

Успешната Cloud миграция започва с подробен план и архитектурна диаграма

Научете повече за Cloud Enablement →

Landing Zone

Create environements as per best practices via Terraform / IaC

Read more about Landing Zone →

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand