GoogleWorkspace

Корпоративно внедряване

Цялостни решения за оптимизиране на вашата среда в Google Workspace.

 С нашия опит може да осигурите безпроблемната работа в Google Workspace средата, да подобрите сигурността на устройствата, безпроблемно да интегрирате  инструменти и услуги от трети страни и да поддържате надеждно наблюдение на криптиране на данни.

Цели

Ефикасно управление на устройства: Автоматизираме процесите за управление на устройствата в Google Workspace средата, за да подобрите сигурността, контрола и потребителското преживяване.

Безпроблемни интеграции на трети страни: Предлагаме възможност за безпроблемна интеграция на инструменти и услуги от трети страни, което позволява подобрена продуктивност и сътрудничество, като се поддържа сигурността на данните.

Наблюдение на криптиране на данни: Извършваме обстойно наблюдение на протоколите и практиките за шифроване на данни, за да гарантирате сигурността и поверителността на чувствителната информация в Google Workspace средата.

Персонализирано внедряване на работното пространство: Персонализираме внедряването в Google Workspace средата, за да отговорим на конкретните нужди и цели на организацията, гарантирайки оптимална функционалност и ефективност.

Резултати

Стратегия за управление на устройства: Осигуряваме цялостна стратегия за управление на устройството, което включва политики, процедури и инструменти за ефективен контрол. 

Документация за интегриране на трети страни: Предоставяме информация, описваща успешното интегриране на инструменти и услуги от трети страни, заедно с потребителски указания за безпроблемно сътрудничество и ефективен контрол на устройствата за производителност.

Одиторски доклад за криптиране на данни: Представяме одиторски доклад, който дава представа за текущото състояние на практиките за криптиране на данни в Google Workspace средата.

Персонализиран план за внедряване: Разработваме персонален план за внедряване в Google Workspace средата, който е съобразен със специфичните нужда на организацията, нейните цели и потребителски изисквания, осигурявайки безпроблемно и ефективно внедряване. 

Font,Line,Text,Blue

1. Откритие

Ние разбираме вашите бизнес и технически нужди в детайли

Yellow,Line,Font

2. Планиране

 Представяме ви план за адресиране на вашите изисквания

Circle,Font,Organ

3. Изпълнение

Насладете се на бързото изпълнение на проекта

 Имате проект? Свържете се с нас днес

Не е услугата, от която се нуждаете?

Открийте и другите услуги на Cloud Office

Google Workspace Security Assessment

Сравнете сигурността на вашия Google Workspace администратор с 100+ стандартни най-добри практики, за да си осигурите безопасна среда. 

Read more about Google Workspace Security Assessment→

Google Workspace Security Assessment

Compare your Google Workspace admin security vs 100+ benchmark best practices to ensure a compliant environment.

Read more about Google Workspace Security Assessment→

AppSheet Based Custom Application Development 

0 to fully functional applications within days

Read more about AppSheet Based Custom Application Development→

AppSheet Based Custom Application Development 

0 to fully functional applications within days

Read more about AppSheet Based Custom Application Development→

Google Workspace Migration & Setup

Legacy office suite to a fully functional Workspace environment

Read more about Google Workspace Migration & Setup→

Google Workspace Migration & Setup

Legacy office suite to a fully functional Workspace environment

Read more about Google Workspace Migration & Setup→

Get in Touch

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand