Cloud Migration

Нашата услуга включва систематичен подход, който обхваща внимателно планиране, оценка на текущата ви инфраструктура, мигриране на данни и приложения, както и своевременна оптимизация. Така използвате пълния потенциал на облачните технологии, като същевременно запазвате целостта и функционалността на вашите съществуващи системи.

Цели

Преход на инфраструктурата: Успешно мигрираме локална или съществуваща инфраструктура към публична облачна среда, като гарантираме наличност на данни и приложения.

Оптимизиране на разходите: Оптимизира се използването на ресурсите в Cloud и свързаните с това разходи по време и след миграцията, съобразявайки разходите с реалните нужди и изисквания.

Минимално прекъсване: Намаляват се до минимум прекъсванията по време на процеса на миграция, за да не се възпрепятства бизнеса и да продължавате да поддържате удовлетвореността на потребителите.

Сигурност и съответствие: Гарантира се, че мерките за сигурност и стандартите за съответствие се запазват или подобряват по време на миграцията, защитавайки данните и спазвайки регулаторните изисквания.
 

Резултати

Документация на стратегията за миграция: Предоставя се подробен план за миграция, който очертава стъпките за преминаване към публичния cloud.

Доклад за използване на ресурсите: Изготвя се анализ и препоръки за оптимизиране на разходите, базирани на използването на ресурсите в облачната среда.

Доклади за напредъка на миграцията: Редовно информираме заинтересованите страни с подробни доклади за напредъка на миграцията, осигурявайки прозрачност.

Одит на сигурността след миграция: Провеждаме задълбочен одит на сигурността на облачната инфраструктура след миграцията, като даваме препоръки за поддържане или подобряване на стандартите за сигурност и съответствие.
 

Font,Line,Text,Blue

1. Диагностика

Извършваме задълбочен анализ на вашите бизнес и технически нужди

Yellow,Line,Font

2. Стратегия

Създаваме план, съобразен с вашите изисквания и цели

Circle,Font,Organ

3. Реализация

Осигуряваме безупречно изпълнение на вашия проект

Имате проект? Свържете се с нас днес 

Не е услугата, от която се нуждаете?

Разгледайте и другите услуги на Cloud Office

Microservices, Containerization and Severless Computing

Модернизация на cloud-native инфраструктура

Научете повече за Microservices, Containerization and Severless Computing→

Font,Text,Logo,Brand

How we increased Builderly's platform performance by 500% - 1200%. 

Significant security enhancement has also been recorded. Migration has been delivered with minimal to no service downtime. 

Read the case study →

Cloud Enablement

Успешната Cloud миграция започва с подробен план и архитектурна диаграма

Научете повече за Cloud Enablement →

Font,Text,Logo,Brand

How we increased Builderly's platform performance by 500% - 1200%. 

Significant security enhancement has also been recorded. Migration has been delivered with minimal to no service downtime. 

Read the case study →

Landing Zone

Създавайте среда според най-добрите практики чрез Terraform / IaC

Научете повече за Landing Zone →

Font,Text,Logo,Brand

How we increased Builderly's platform performance by 500% - 1200%. 

Significant security enhancement has also been recorded. Migration has been delivered with minimal to no service downtime. 

Read the case study →

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand