JumpCloud

Внедряване

 Нашата услуга за внедряване на JumpCloud предлага безпроблемна интеграция и цялостното решение Directory-as-a-Service (DaaS) на JumpCloud. Създадена да отговори на специфичните нужди на вашата организация, нашата услуга включва настройка, конфигуриране и оптимизиране на JumpCloud, осигурявайки плавен преход към облачна система за управление на директории.

Платформа

Отворената платформа за директории ви предоставя възможност зо безпроблемно обединяване на цялата структура от данни, която обхваща самоличност, достъп и управление на устройства, всичко това по рентабилен начин, без да правите компромис със сигурността или функционалността.

 • Обединете идентичността на потребителите в цялата инфраструктура 
 • Защитете устройствата, независимо от операционната система и местоположението
 • Осигурете безпроблемен достъп до ресурси на всички потребители

Устройства

Проследявайте ефективно целия си набор от устройства, независимо от операционната система или местоположението и създайте скалируема основа за управление на устройства, която се развива заедно с вашите организационни нужди.

 • Управлявайте всички свързани устройства в една платформа
 • Защитете всички устройства, които имат достъп до фирмените ресурси
 • Налагайте политики и системи за корекции от разстояние

Идентичност 

Насладете се на всеобхватно, централизирано управление на самоличността, осигурявайки обединени идентичности на потребителите във вашата организация, независимо от техния произход. Безпроблемно интегрирайте други източници на самоличност за автоматични актуализации и синхронизация на всички свързани ресурси.

 • Уеднаквете самоличностите с възможности за отворена интеграция
 • Защитете самоличностите с вградена многофакторна автентикация
 • Защитете паролите с вградения мениджър за пароли

Достъп

Минимизирайте разногласията между отделите с възможности за отворена интеграция, инструменти за синхронизиране, уеднаквяване на управлението за правата на достъп и подобряване на общата продуктивност на служителите. Укрепете сигурността на достъпа с политики за условен досег, предназначени за предпазване на вашите ресурси от възникващи заплахи.

 • Групово базиран достъп и контрол на привилегиите
 • Пълен мониторинг на достъпа и регистриране на събития
 • Управление на пълния жизнен цикъл на всички потребители
Font,Line,Text,Blue

1. Откритие

Разбираме вашия бизнес и детайлните технически нужди

Yellow,Line,Font

2. Планиране

Представяме ви план за посрещане на вашите изисквания

Circle,Font,Organ

3. Изпълнение

Насладете се на бързото изпълнение на проекта 

Имате проект? Свържете се с нас днес

Не е услугата, от която се нуждаете?

Открийте и другите услуги на Cloud Office

FinOps

Understand your cost drivers and how to better control your cloud spend

Read more about FinOps →

FinOps

Understand your cost drivers and how to better control your cloud spend

Read more about FinOps →

AppSheet Based Custom Application Development 

0 to fully functional applications within days

Read more about AppSheet Based Custom Application Development→

AppSheet Based Custom Application Development 

0 to fully functional applications within days

Read more about AppSheet Based Custom Application Development→

Data Analytics

Enable your data driven decision making

Read more about Data Analytics→

Data Analytics

Enable your data driven decision making

Read more about Data Analytics→

Get in Touch

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand