Успешна история


Strypes - Оптимизация с GSP & GWS

Cloud Office беше доверен съветник в пътуванията на Google Workspace и Cloud Platform. Той осигури успешни концепции за доказателство за корпоративна подобрена сигурност на Workspace и разширени консултантски услуги за GKE, Compute Engine и архитектура.

Предизвикателството

С нарастващите бизнес нужди, целта беше още повече да се укрепи сигурността на средата, като се намери подходящо решение за управление на крайни точки, базирано на облак, и напреднал инструмент за предотвратяване на загуба на данни. Комплексността на проекта беше висока поради различните типове машини и специфичната настройка на инфраструктурата. От страна на GCP, беше необходимо ръководство за ориентиране през гората от налични опции в платформата.

Решението

Както за Workspace, така и за платформата Google Cloud, екипът на Cloud Office следва най-добрите практики на Google -> изпълнението на успешен доказателствен модел и след това внедряването в производство беше успешно пътуване, за да се адресират не само основните цели, но и специфичните случаи. Доказателствен модел за Workspace беше постигнат чрез създаването на тестова среда, така че всички различни политики и специфични случаи могат да бъдат тествани.

Резултатът

Google Workspace Enterprise и разширени функции за управление на крайни точки; Google Credential Provider за Windows® и подобрената сигурност "Предотвратяване на загуба на данни" бяха успешно внедрени и донесоха очакваните ползи. От гледна точка на архитектурата, Google Cloud Compute Engine и специфичната конфигурация на Docker Swarm се доказаха като надеждно решение за бизнес нуждите.

 

 

Cloud Office, солидната основа, на която можете да построите целия си бизнес.

Ангел Петров

IT Manager / CISO


Share


За Strypes

Strypes e член на ICT Group в Холандия. В него работят над 1400 професионалисти, помагащи на компании, продукти и проекти да се развият още със smart, иновативни, интегрирани и най-вече предизвикателни ICT решения. Воден от предизвикателствата, ICT Group е успешна повече от 40 години. В момента Strypes има над 450 успешни проекта.

Font,Line
Font,Line

България

Font,Text,Brand

Софтуер и Интернет


Solution

Font

За Cloud Office

Cloud Office е основен партньор на Google Cloud, специализиран в Work Transformation и експерти в Google Cloud Compute,Cloud Productivity, Digital Natives и Data Analytics.