Успешна история


Trace Group - Миграция към Google Workspace

Eкипът на Cloud Office изпълни целия проект - сесии за квалификация и откриване, проектира и внедри решения, чрез мигриране на терабайти данни, настройка на Google Workspace от край до край, обучи 300+ потребителя и 5 администратора, разшири професионалните услуги

Предизвикателството

Колаборация главно в хоум-офис / хибридна среда; фрагментирани места за съхранение; труден достъп от разстояние; едно влизане в приложрния на трети страни; предизвикателства при синхронизацията. 

Решението

Google Workspace предостави решения за всички идентифицирани предизвикателства. Планът за внедряване следва етапен подход с пилотна група и двойна доставка между наследения имейл и Gmail. Обучението и разширените професионални услуги гарантират широко приемане на продукта и значимо бизнес въздействие. Поддръжката на крайния потребител и администратора е част от предложението за осигуряване на гладко плаване в облака.

Google Workspace ни даде решения за всички идентифицирани предизвикателства. Планът за изпълнение последва?

Разширените обучителните и професионалните услуги гарантираха широкото приемане на продукта и значимо въздействие върху бизнеса. Поддръжката на крайните потребители и администраторите, която е част от предложението, гарантира гладко преминаване към облачни услуги..

Резултатът

Две географски области (България и Сърбия) и стотици служители работят съвместно в реално време, което води до по-висока ефективност и ползи за бизнеса. Google Workspace предоставя централизиран информационен поток, управление и съхранение на документи, надеждни имейл решения. Интегрирането със съществуващото ERP решение осигурява допълнителна добавена стойност и повишаване на ефективността.

 

 

 

 

Екипът на Cloud Office са истински експерти в Google Cloud технологията и по-важното, те показаха разбиране на бизнеса, правейки стойностното предложение релевантно за нас. Те бяха довереният съветник, съчетаващ бизнес нуждите с техническите решения и цена. Похвали също и за тясното сътрудничество с друг наш доставчик с цел да направим всички данни достъпни в нашия ERP.

Иван Кацаров

M.E. PHD, Branch Manager, TraceGroup


Share


За: TRACE GROUP HOLD AD

Trace е Българският лидер, занимаващ се с всички видове инфраструктура - строителство, рехабилитация, поддръжка, работа по дизайна и всички свързани активности. Компанията движи основни публични проекти в сферата на инфраструктура, околната среда, благоустройството и хидротехническото строителство, енергетиката и сградното строителство.

Font,Line
Font,Line

България

Font,Text,Brand

Инфраструктура


Решението


За Cloud Office

Cloud Office е основен Google Cloud партньор, специализиран в Work Transformation и експерти в Google Cloud Compute,Cloud Productivity, Digital Natives и Data Analytics.