Vacation Management

Инструментът за управление на отпуски е създаден за служители и администратори, като позволява ефективно заявяване, одобряване и проследяване на отпуските. С интуитивни функции, той повишава удовлетвореността на служителите, като автоматизира планирането и управлението на отпуските, осигурява подходяща наличност на персонала и ясна видимост в графика.

Насладете се на безпроблемно решение за ефективно управление на отпуските, за подобряване на производителността и намиране на баланс между работа и личен живот.

Цели

Ефективно планиране на отпуски: Служителите могат лесно да планират и заявяват отпуски, а мениджърите да ги преглеждат и одобряват бързо, което намалява административните разходи.

Точно управление на ресурсите: Осигурява се правилно разпределение на ресурсите и наличността на персонала чрез ясна видимост в графиците за отпуск на служителите, което намалява смущенията в работния процес.

Съответствие и проследяване: Гарантира се спазването на фирмената политика и разпоредби, като се предоставя инструмент за проследяване на натрупана, използвана и одобрена отпуска.

Резултати 

Система за заявяване и одобрение на отпуски: Лесна за използване платформа, където служителите могат да заявяват отпуски, а мениджърите да одобряват или отказват заявките.

Визуализиран график на отпуските: Ясен график, който показва одобрените отпуски, улеснявайки служителите и ръководството при прегледа и планирането на периодите на отпуск.

Отчитане и анализ: Инструментът предлага възможности за отчитане и анализ, предоставяйки информация за тенденциите в отпуските, тяхното използване и потенциални конфликти в графика, което подпомага управлението на ресурсите и вземането на решения.

Font,Line,Text,Blue

1. Диагностика

Извършваме задълбочен анализ на вашите бизнес и технически нужди

Yellow,Line,Font

2. Стратегия

Създаваме план, съобразен с вашите изисквания и цели

Circle,Font,Organ

3. Реализация

Осигуряваме безупречно изпълнение на вашия проект

Имате проект? Свържете се с нас днес 

Не е продуктът, от който се нуждаете?

Разгледайте и другите продукти на Cloud Office

CRM

Отговорете на нуждите на клиентите си с персонализиран CRM, създаден в Appsheet

Научете повече за CRM→

CRM

Meet your customer needs with a custom CRM powered by Appsheet

Read more about CRM→

Google Workspace Backup

Автоматизирано архивиране в Google Drive и Gmail.

Научете повече за Google Workspace Backup →

Google Workspace Backup

Automated backup for Google Workspace Drive and Gmail. Effortless recovery.

Read more about Google Workspace Backup →

Google Workspace Automated User Creation/Deletion

Автоматизирано създаване и изтриване на потребители през изцяло управляема платформа

Научете повече за Google Workspace Automated User Creation/Deletion →

Google Workspace Automated User Creation/Deletion

Create or delete users in the future via a fully managed platform

Read more about Google Workspace Automated User Creation/Deletion →

Свържете се с нас

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand